środa, 13 lipca 2016

Rekolekcje czas zacząć!!!

(fot. shutterstock.com)
W dniu wczorajszym rozpoczął się 10-ąty rok życia kapłańskiego. Przy takich okazjach przychodzą refleksje, podsumowania, oceny "historii", życia i miejsca, w którym aktualnie się jest. Gdzie jestem jak kapłan? Jak wygląda moje życie duchowe? Jak wygląda moja modlitwa za Kościół, wiernych, kapłanów? Czy jestem człowiekiem duchowym, który myśli o Bogu i jego obecności? I setki innych pytań, na które staram się odpowiedzieć.

wtorek, 5 lipca 2016

APEL DO WIERNYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI Z PROŚBĄ O MODLITWĘ ZA OFIARY WALK POLSKO-UKRAIŃSKICHAPEL WIELCE BŁOGOSŁAWIONEGO ŚWIATOSŁAWA
ORAZ BISKUPÓW UKGK W POLSCE
DO WIERNYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI
Z PROŚBĄ O MODLITWĘ ZA OFIARY WALK POLSKO-UKRAIŃSKICH

Przewielebnі księża!
Сzcigodne siostry zakonne!
Drodzy bracia i siostry!

02 czerwca 2016 roku grupa ukraińskich intelektualistów, ludzi kultury i polityków wraz z Głowami Kościołów ukraińskich zwróciła się do przywódców Państwa Polskiego, duchowieństwa i ludzi kultury oraz całego społeczeństwa polskiego z otwartym Apelem, w którym, wspominając Wołyńską tragedię, śmierć niewinnych braci i sióstr, napisali: "Zabijanie niewinnych ludzi nie ma usprawiedliwienia... Prosimy o wybaczenie i w równym stopniu przebaczamy zbrodnie i krzywdy uczynione nam - to jedyne formuła duchowa, która powinna motywować każde ukraińskie i polskie serce pragnące pokoju i porozumienia.... Dopóki będą żyć nasze narody, dopóty będą nas bolały rany historii. Ale żyć będą nasze narody tylko wtedy, jeśli - mimo przeszłości - nauczymy się traktować siebie nawzajem jak równych sobie pobratymców."

ЗВЕРНЕННЯ ПРО МОЛИТВУ ЗА ЖЕРТВИ ПОЛЬСЬКО–УКРАЇНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ

ЗВЕРНЕННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
ТА ЄПИСКОПІВ УГКЦ У ПОЛЬЩІ
ДО ВІРНИХ І ВСІХ ЛЮДЕЙ ДОБРОЇ ВОЛІ
З ПРОХАННЯМ ПРО МОЛИТВУ ЗА ЖЕРТВИ
ПОЛЬСЬКО–УКРАЇНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ
Всечесні отці!
Преподобні сестри!
Дорогі брати і сестри!

Другого червня 2016 року група українських релігійних, культурних і політичних діячів та Глави Українських Церков звернулися з відкритим Зверненням до проводу Польської Держави, духовних і культурних діячів та всього польського суспільства, в якому, згадуючи Волинську трагедію, смерть невинних братів і сестер, написали: «Убивство невинних людей не має виправдання… Просимо прощення і рівною мірою прощаємо злочини і кривди, вчинені щодо нас, – це єдина духовна формула, що повинна бути мотивом кожного українського і польського серця, яке прагне миру й порозуміння… Доки житимуть наші народи, доти нам болітимуть рани історії. Але житимуть наші народи лише тоді, якщо, попри минуле, навчимося ставитися один до одного як рівні побратими».

sobota, 14 maja 2016

Trzecie wydanie książki Kościół Greckokatolicki w Polsce

Cieszę się niezmiernie, że ukazało się kolejne wydanie, już trzecie, książki o naszym Kościele w Polsce. Od ostatniego wydania minęło już 4 lata. Wiele się zmieniło, a poprzedni nakład wyczerpał się. Jestem wdzięczny wszystkim ludziom, którzy mnie wspierali w tej pracy, służyli swoją poradą, a czasem poganiali, aby zakończyć pracę. Było to motywujące. I dzisiaj jest, 50-cio stronicowa książeczka z najważniejszymi informacjami o Kościele Greckokatolickim w Polsce. Zapewne za jakiś czas będzie trzeba powtórzyć. W trzecim wydaniu uzupełnionym i poprawionym znajdziemy uaktualnione informacje dotyczące zmian na przemyskiej stolicy biskupiej. Biografia Metropolity Przemysko-Warszawskiego, Arcybiskupa Eugeniusz Popowicza. Przez ostatnie lata skład Synodu Biskupów UKGK uległ zmianie oraz podział administracyjny niektórych diecezji w Ukrainie i te zmiany należało uwzględnić.

wtorek, 5 kwietnia 2016

Подяка на прощання з парафією в ПеремишліСлава Ісусу Христу.

Щоб висловити мою вдячність супроти цілої спільноти парафіяльної за тих спільно проведених шість років, було б треба написати довгий трактат. Тому дозвольте що виражу це словами Апостола Павла, мойого покровителя в небі. У Його словах є все що і я би хотів сьогодні всім вам сказати.
Всесвітліші Отці мітрати о. Євгене і о. Михайле, всечесний отче Павло, преподобні сестри, дорогі брати і сестри
"Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний волею Божою, і брат Состен, Церкві Божій, що в Корінті [Перемишлі], освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, з усіма, що призивають на всякому місці ім'я нашого Ісуса Христа, Господа їхнього і нашого: благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.

Слово перед Утренею страстей Великий Четвер 2014


Слава Ісусу Христу
 
"Вечері Твоєї тайної нині, Сину Божий, за причасника мене прийми", цей гімн сьогодні у Великий Четвер звучав у катедральних соборах і храмах нашої церкви. Ті самі слова говоримо кожного разу, коли служимо Службу Божу і маємо намір приступити до Пресвятої Євхаристії - св. Причастя. Що значить бути причасником Сина Божого? Причасник, то є той хто приймає, живе і перебуває постійно і у всьому зі своїм Богом. Все що Боже стається участю людини.

Велика СуботаПреосвященіший Владико,
всечесні отці,
дорогі брати і сестри.

Слава Ісусу Христу!
    За нами страсний тиждень. Тиждень у якому досвідчили ми багато переживань і емоції. Починаючи від еуфорії після воскресіння Лазаря і в'їзду в Єрусалим, через гнів у Єрусалимській святині, велику любов і зраду супроти вчителя, кінчаючи на риданні, жалю і тужінні вчорашнього дня - Великої П'ятниці, коли Син Божий помер на хресті. Логічним є запитати, які відчуття у нас мають сьогодні бути? чи тільки на площині відчування вистарчить пережити сьогоднішній і попередні дні? Отож ні! Тому що християнство, наша віра, це не сентименти, це не симпатія, а перш за все життя і віра в Правду, в Життя і Дорогу, якою є сам Христос!

piątek, 1 kwietnia 2016

Kilka zmian na blogu

Dla uporządkowania bloga wprowadziłem kilka udogodnień, tak aby łatwiej było odnaleźć te artykuły czy prace, które mogą posłużyć. Umieściłem kilka nowych zakładek:

TŁUMACZENIA
KAZANIA
KATECHIZM UKGK PL

Mam nadzieję, że te proste rozwiązanie spowoduję większą przejrzystość mojego bloga.

Pozdrawiam wszystkich, którzy jeszcze się nie znudzili. :)

o. Paweł

List Pasterski - „Żywa parafia – miejsce spotkania z żywym Chrystusem”List pasterski Jego Świątobliwości Światosława do duchowieństwa i wszystkich wiernych Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

„Żywa parafia – miejsce spotkania z żywym Chrystusem”

Drodzy w Chrystusie!

Wstęp

Pan nasz Jezus Chrystus przed swoim wniebowstąpieniem zwrócił się do swoich uczniów: „Idźcie, więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata”. (Mt 28, 18-20)[1]. To Chrystusowe wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny stosuje się nie tylko pierwszych uczniów Chrystusa – apostołów, ale zobowiązuje cały Kościół w każdym czasie, aż do końca świata. Ukraiński Kościół Greckokatolicki wypełniając polecenie Boskiego Zbawiciela, pięć lat temu ustami biskupów Świętego Synodu określił cel swojej służby: „Świętość ludu Bożego będącego w jedności”. Świętość to Dar Boży, powołanie każdego chrześcijanina. „Jest wolą Boga, abyście byli święci”, przypomina św. Paweł w Liście do Tesaloniczan (1 Tes 4, 2-3).

List Pasterski Patriarchy Josyfa Slipyja Wielkich rzeczy pragnijcie!List Pasterski Patriarchy Josyfa Slipyja
"Μεγαλα αιτεσθε!"
(Wielkich rzeczy pragnijcie!)


1. Nie wszystkie nauki i słowa, które wypowiadał Chrystus, są zapisane przez Ewangelistów. Świadectwo temu daje święty apostoł Jan, chociaż jego Ewangelia [jest] przede wszystkim dopełnieniem trzech synoptyków. Swoją dobrą nowinę kończy hiperbolą; „Gdyby to wszystko spisano, cały świat nie pomieściłby napisanych ksiąg!” (J 21, 25). Mówią także o tym niektórzy Ojcowie i pisarze Kościoła. Przekazują kilka takich zwrotów, tzw. Agrafy, są to niezapisane w Ewangeliach logia-wyrażenia. I tak twierdzi także największy geniusz Kościoła Wschodniego, Orygenes, który stwierdza, że takim wyrażeniem Chrystusa jest „Wielkich rzeczy pragnijcie - Μεγαλα αιτεσθε!” To nadzwyczajne znaczące i godne wyrażenie Chrystusa, a także wielkie wezwanie!

Kult relikwii 615-620


Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO "CHRYSTUS NASZA PASCHA"


615. Szacunek do ciała każdego zmarłego człowieka Kościół wyraża w czasie jego pogrzebu. Szczególnym szacunkiem Kościół otacza ciała sprawiedliwych wyniesionych do chwały ołtarza. Kiedy sprawiedliwy w czasie ziemskiego życia wzrasta u świętości, to Boża Łaska, którą on przyjmuje, przemienia i uświęca nie tylko jego duszę, ale również i ciało. Ciało, które podporządkowuje się duszy i wraz z duszą toczy walkę o świętość, także cieszy się chwałą po śmierci. Moszczi - jest to ciało zmarłego chrześcijanina, którego Kościół wyniósł do chwały ołtarza i zaliczył w poczet świętych. W czasie ogólnego Zmartwychwstania i w wieczności człowiek - z duszą i ciałem - będzie brał udział w komunii z Bogiem.

czwartek, 31 marca 2016

ДЕКАНАТ ЕЛЬБЛОНЗЬКИЙ ПАЛОМНИЧИВ ДО ДВЕРЕЙ МИЛОСЕРДІЯ В ОЛЬШТИНІ

На початку березня 2016 року будучи в Перемишлі владика Теодор говорячи про Боже Милосердя, звернувся до священиків словами – „старайтеся завжди творити нагоду для ваших вірних до зустрічі з Милосердним Богом.” Ті слова стали неначе вказівкою, яка мала попровадити духовенство і вірних на прощу до Ольштинського храму Покрови Пресвятої Богородиці, в якому знаходяться ювілейні Двері Милосердія.

Ця подія відбулася В першу суботу великої чотиридесятниці 19 березня 2016 р. З усіх парафії ельблонзького деканату від самого ранку вірні вирушили на молитовний шлях до Ольштина, щоб там заносити молитву до Всевишнього Бого і випрошувати потрібні ласки. Від самого входу до храму, Боже Милосердя було відчутне. У кожній сповідальниці сидів ієрей творячи нагоду зустрічі з Божим Милосердям, для тих хто мав бажання його отримати.

poniedziałek, 7 marca 2016

IKONA ŚW. MIKOŁAJA Z XVIII WIEKU MOŻE PRZYBYĆ DO CYGANKA

Od dwóch lat parafia greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cyganku robiła starania o pozyskanie zabytkowej ikony z wizerunkiem św. Mikołaja, patrona świątyni. Przebywając ostatnimi dniami w Przemyślu nadarzyła się okazja do pozyskania XVIII-wiecznej ikony św. Mikołaja. Pani Małgorzata Dawidiuk z Przemyśla wyraziła chęć przekazania ikony do świątyni w Cyganku. Jedynym warunkiem, który należy spełnić jest wykonanie kompleksowej konserwacji ikony, jej koszt to 9.500,00 zł. Zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi dobrej o pomoc i finansowe wsparcie na konserwację ikony św. Mikołaja. Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.
Rozmiary Ikony:
Wys.117 cm
Szer. 85 cm
Grubość z obramieniem 14 cm
Pomoc prosimy kierować na konto parafii z dopiskiem
„Konserwacja Ikony Mikołaja”
Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Żelichowie
BS w Stegnie nr konta: 37 8308 0001 0000 1254 2000 0010

o. Paweł Potoczny
Proboszcz

piątek, 4 marca 2016

МУЧЕНИК НАРОДИВСЯ ЩЕ РАЗ03 березня 2016 року в Перемишльському Соборі св. Івана Хрестителя завершився звітньо-виборчий соборчик духовенства архиєпархії. Останім акцентом була молитва, якій супроводжував Архиєпископ Євген, Митрополит Перемисько-Варшавський. На завершення молитви Преосвященіший Євген поблагословив копії Ярославської Ікони «Милосердія Двері», які отримали всі парафії архиєпархії. Також кожна парафія отримала мощі блаженного мученика Йосафата Коциловського – єпископа перемиського. Митрополит Євген передаючи мощі святого мученика сказав: «візміть ті мощі святого Йосафата і нехай вони будуь знаком єдности з перемиським єпископським престолом. Нехай через молитву і заступництво блаженного мученика Йосафата Бог скріпляє нас в будуванні койнонії – єдности в цілій нашій архиєпархії». 

wtorek, 8 grudnia 2015

МИЛОСЕРДІЯ ДВЕРІ

МИЛОСЕРДІЯ ДВЕРІ ВІДКРИЙ НАМ 
БЛАГОСЛОВЕННА БОГОРОДИЦЕ!!!

Отець Іван Музичка про Ярославську чудотворну ікону «Милосердя Двері»


«Як це було на весіллі в Кані Галилейській, Марія з Ярославської ікони говорила і говорить до мільйонів українців словами милосердя» (о. др. Іван Музичка).
Минулими вихідними українські засоби інформації поширили повідомлення Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава про те, що стародавня українська Богородична ікона «Милосердя Двері», яка сьогодні зберігається у соборі Преображення в м. Ярославі у Перемисько-Варшавській архиєпархії УГКЦ в Польщі, буде виставлена на площі Святого Петра у Ватикані в день відкриття Святого Року Милосердя.

wtorek, 1 grudnia 2015

Katechizm UKGK PL

Tutaj prezentuje moje autorskie tłumaczenie Katechizmu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego "Chrystus nasza Pascha". Tłumaczenia poszczególnych fragmentów katechizmy były wykorzystywane w różnych pracach i publikacjach, które przygotowywałem.

Kult relikwii 615-620

sobota, 8 sierpnia 2015

A co na to dokumenty Kościoła?

Obserwując dyskusję na temat rzekomych ekskomunik na prezydenta i parlamentarzystów, krew się gotuję. Zamiast głosić radość z obecności Boga wśród nas to demonizujemy rzeczywistość, że niby to jedna czy druga ustawa strasznie coś zmieni w naszej wierze. Często zasłaniając się ochroną niewinnych, chorych , starszych, tracimy wiarę i miłość do braci i sióstr grzeszników. Tak do naszego rodzeństwa, bo nikt z nas oprócz Boga nie jest bez grzechu i wszyscy stoimy na tej samej drodze oczekując i prosząc o Boże miłosierdzie. Na początku zaznaczę, że nie popieram aborcji, in vitro eutanazji i zgodnie z moją przysięgą, którą składałem podczas święceń " wierzę w to co nakazuje wierzyć Kościół Święty". Chrystusowy Kościół Święty słowami św. Jana Pawła II w encyklice Evangelium Vitae z 1995 roku w punkcie 73 naucza tak: