sobota, 24 stycznia 2009

Papieska Unia Misyjna"Papieska Unia Misyjna ma na celu informację i formację misyjną kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i do życia poświęconego Bogu, jak również innych osób pełniących w Kościele posługę pastoralną" (Statuty PDM, rozdz.II, 23).

Sekretariat Krajowy PUM, nawiązując do tradycji, przygotował w ostatnim czasie karty członkowskie, które otrzymuje się po wypełnieniu deklaracji przynależności. Mając na uwadze cel, którym jest rozbudzanie w Ludzie Bożym poczucia odpowiedzialności za powszechną misję Kościoła, członkowie zobowiązują się:

1. ofiarowywać w intencjach misyjnych swoje modlitwy, cierpienia i wyrzeczenia;
2. pogłębiać swoją formację misyjną, zwłaszcza przez prenumeratę "Światła Narodów", które jest organem prasowym PUM w Polsce;
3. propagować Papieskie Dzieła Misyjne i prasę misyjną;
4. uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych.

Więcej na stronie PUM.

A to podziękowania za udział w akcji pomocy dzieciom w de Rafai w Afryce. Przez pięć lat opłacałem naukę w szkolę dla jednego dziecka. Koszty były niewielkie, równowartość 10 USD na rok. Dzięki tej niewielkiej pomocy Natacha Baugbou mogła chodzić do szkoły. Misje Braci Mniejszych nadal potrzebują pomocy.Brak komentarzy: