czwartek, 19 marca 2009

Nominacje dla Służby Więziennej

16 marca 2009 roku. Arcybiskup i Metropolita Przemysko-Warszawski Jan Martyniak powołał na urząd Krajowego Duszpasterza Więziennictwa Kościoła Greckokatolickiego ks. Jarosława Storoniaka i na jego zastępcę ks. Pawła Potocznego. Obaj kapłani pełnili funkcję kapelanów w Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej, ks. Jarosław Storoniak dla Okręgu Lubelskiego, a ks. Paweł Potoczny dla Okręgu Rzeszowskiego.

Obecnie w Kościele Greckokatolickim Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, jako kapelani w zakładach karnych, posługuje sześciu duchownych. Ks. Krzysztof Błażejewski ZK Kamińsk (Warmińsko-Mazurskie), ks. Bogdan Kiszko ZK Łupków (Podkarpackie), ks. Piotr Kaczmar ZK Nowy Sącz (Małopolskie), ks. Paweł Potoczny (OISW Rzeszów), ks. Jarosław Storoniak (OISW Lublin), ks. dn. Piotr Siwicki (AŚ Krasnystaw, ZK Chełm), a także stale pomagają klerycy Greckokatolickiego Seminarium w Lublinie oraz o. Marek Blaza SJ.


www.cerkiew.net

Brak komentarzy: