czwartek, 19 maja 2011

Marto, Marto!!!

"Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je" (Łk. 11, 28). Chrześcijaństwo jest wyzwaniem dla człowieka, który chce być z Bogiem we wspólnocie. Zadaniem jest nie tylko słuchać, ale i zachowywać - praktykować to co słyszy z ust Jezusa. Epizod z 10 rozdziału Łukaszowej ewangelii o Marcie i Marii nie ma na celu wywyższenia jednej z form bycia u boku Jezusa. Obydwie niewiasty tworzą pełny obraz postawy chrześcijańskiej co w 28 wersecie 11 rozdziału podkreśla Jezus. Maria jest tą, która słucha i słyszy, a Marta tą która w służbie drugiemu człowiekowi "zachowuje" to co słyszy Maria. Razem tworzą obraz, figurę chrześcijanina będącego w komunii z Bogiem. Naśladując obydwie kobiety, chrześcijaństwo nabiera swojego pełnego Boskiego wymiaru.

Kazanie wygłoszone w Archikatedrze w czasie nabożeństwa majowego 19-05-2011.

Brak komentarzy: