sobota, 2 lipca 2011

КультУрнА територія Статті і матеріяли до інтелектуальної історії Надсяння

Автор: Володимир Пилипович
Видавництво: Екслібрис Товариства "Український народний дім" у Перемишлі
Рік видання: 2011 Перемишль
Сторінок: 383
Обгортка: Тверда
ISBN  978-83-931753-3-8

Зі слова до читача

У книжці, яку читач отримує до рук, зіьрано праці, що стосуються української інтелектуальної культури Надсяння різних епох. Тут передруковано передмови до книжок виданих у серії "Перемиська бібліотека", окремі статті, що завдяки прихильності о. митрата Євгена Поповича, друкувалися у річнику "Перемиські Архиєпархіяльні Відомості", та написані спеціяльно до цієї книжки. (...)

Зі статті: Феномен Пилиповича Наше слово № 42 , 15 жовтня 2006 року(...) I. Феномен Пилиповича презентується перш за все у вигляді книжок.
Його «Бібліографічна довідка» – це цілий ряд книжок. Можна їх поділити на кілька груп, тобто:
Книжки, видані у Південно-Східному науковому інституті в Перемишлі.
1. Bp Innocenty Winnicki, Ustawy rzadu duchownego i inne pisma. Перемишль, 1998, 108 с. (Писання перемиського владики із XVII ст.). Підготування до друку і переклад на польську мову.
        2. Waclaw Lipinski, Religia i Kosciol w dziejach Ukrainy. Перемишль, 1999, 152 с. Переклад на польську мову спільно із Станіславом Стемпенем, бібліографія.
        3. Osyp Nazaruk, Ucieczka ze Lwowa do Warszawy. Wspomnienia ukrainskiego konserwatysty z pierwszej polowy pazdziernika 1939 r. Перемишль, 1999, 116 с. Переклад на польську мову.
        4. Borys Kudryk, Dzieje ukrainskiej muzyki w Galicji w latach 1829-1873. Перемишль, 2001, 136 с. (Публікація докторської дисертації, написаної у Львові 1932 р.). Підготування до друку, вступ, коментарі та бібліографія. Книжка видана спільно з проф. Юрієм Ясиновським. Книжки, видані у серії «Перемиська бібліотека» Перемиським відділом Об’єднання українців у Польщі.
        1. Лірвак з-над Сяну. Перемиські друки середини XIX століття. Перемишль, 2001, 452 с. (Збірник вибраних текстів). Зібрання, підготування до друку, вступ, коментарі і біограми.
        2. Дух і ревність. Владика Снігурський та інші перемишляни. (Том ІІ) Перемишль, 2002, 496 с. (Збірник текстів перемиських авторів середини XIX ст.). Зібрання, підготування до друку, вступ, коментарі і біограми.
        3. Євген Грицак, Вибрані українознавчі праці. (Том ІІІ) Перемишль, 2002, 544 с. (Збірник праць перемиського філолога з міжвоєнного періоду). Зібрання, підготування до друку, коментарі і бібліографія. Книжка видана спільно з проф. Михайлом Лесівим.
        4. Блаженний Григорій Лакота, Зібрані історичні праці. (Том ІV) Перемишль, 2003, 234 с. (Збірник праць блаженного Г. Лакоти, єпископа-помічника, з міжвоєнного періоду, що стосуються історії Перемишля та Перемиської єпархії). Зібрання, підготування до друку, коментарі і бібліографія. Переднє слово митр. Івана Мартиняка. Вступ Марка Мельника.
        5. Театр «Під Провидінням». Репертуар українського театру в Перемишлі 1848-1849 рр. (Том V) Перемишль, 2004, 532 с. (Збірник театральних п’єс, музичних творів, рецензій преси та спогадів). Зібрання, підготування до друку, вступ і коментарі.
        6. Василь Витвицький, Старогалицька сольна пісня XIX століття. (Том VІ) Перемишль, 2004, 158 с. (Публікація докторської дисертації, написаної у Кракові 1932 р., переклад на українську мову Любомира Лехника). Підготування до друку, вступ і коментарі
        7. Брама святого Івана. Перемиська барокова епітафія. (Том VІІ) Перемишль, 2005, 112 с. (Антологія віршованих епітафій, вміщених на портретах перемиських владик). Зібрання, підготування до друку, вступ і коментарі. Книжка видана спільно з Денисом Пилиповичем.
        8. За віру, нарід і права. Руські Ради Надсяння 1848-1850 рр. (Том VІІІ) Перемишль, 2005, 360 с. (Збірник архівних та друкованих матеріалів, що стосуються діяльності Руських рад у Перемишлі, Сяноці, Ярославі та інших місцевостях Надсяння та Лемківщини в епоху «Весни народів»). Зібрання, підготування до друку, вступ і коментарі.
Книжки, видані Перемиською архієпархією – серія «Богословська спадщина Перемиської єпархії».
        1. Блаженний Йосафат Коциловський єпископ перемиський, Зібрані послання та інші праці. (Том І) Перемишль, 2004, 444 с. (Збірник послань з міжвоєнного та воєнного періоду). Зібрання, підготування до друку, коментарі, бібліографія і словник. Вступ митр. Івана Мартиняка.
        2. Блаженний Григорій Лакота, Зібрані послання та інші праці. (Том ІІ) Перемишль, 2005, 392 с. (Збірник послань і проповідей з міжвоєнного та воєнного періоду). Зібрання, підготування до друку, коментарі і бібліографія. Вступ митр. Івана Мартиняка.
Інші публікації.
        1. Kazania i komentarze sakramentalno-liturgiczne z Trebnyka sw. Piotra Mohyly. Ольштин, 2003, 188 с. (Переклад на польську мову проповідей та коментарів із Требника). Книжка видана спільно з Марком Мельником.
        2. Двотижневик «Наш Лемко» 1934-1939 років. Вибрана публіцистика. Горлиці [Gorlice], 2004, 325 с. Зібрання, підготування до друку, коментарі, бібліографія і словник. Книжка видана спільно з Олександром Маслеєм.
        3. Два століття сковородіяни: бібліографічний довідник. Упорядники Леонід Ушкалов, Сергій Вакуленко, Алла Євтушенко. Акта. Харків, 2002. (Бібліографія праць та перекладів, виданих у Польщі).
        4. Іван Вагилевич, Powiesc o demonach [в:] «Шашкевичіана». Збірник наукових праць. Вип. 5-6. Львів-Вінніпеґ, 2004,с. 572-587. (Публікація збережених фраґментів повісті, які вдалося знайти серед рукописів І. Вагилевича).
        5. Невідомий каталог творів Дмитра Бортнянського [в:] Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том ССХLVІІ. Праці Музикознавчої комісії. Львів, 2004, с. 208-212. (Публікація каталогу з творами Д. Бортнянського, М. Березовського та інших композиторів, виданих друком у Санкт-Петербурзі, що зберігся в архіві о. Йосифа Левицького). Хотів би зупинитися на книжці Лірвак з-над Сяну. Перемиські друки середини XIX століття.

Brak komentarzy: