czwartek, 3 listopada 2016

Nowa, a tak szybko zapomniana Adhortacja "Amoris laetitia" cz. 1

Czym jest rodzina? Jakie cechy posiada małżeństwo chrześcijańskie? Co odróżnia wierzących w Chrystusa od żyjących inaczej, myślących inaczej, wyznających inne zasady od chrześcijan? Czy Kościół zmusza do małżeństwa?

Te i bardzo wiele innych pytań nasuwa się po przeczytaniu Adhortacji "Amoris laetitia" "liberalnego" Papieża Franciszka. Dokument jako całość jest obrazem chrześcijanina, który odkrywa swoje powołanie w wierze i zgodnie ze Słowem Bożym tworzy wspólnotę małżeńską i rodzinę, która wędruję przez życie do Królestwa Bożego. Bo taki jest cel wędrówki życia. Jednak nie jest wolny od niedoskonałości, upadków, po prostu od grzechu.

Zapraszam do czytania Adhortacji, aby nie była zapomniana!!!

o. Paweł


292. Małżeństwo chrześcijańskie, będące odzwierciedleniem jedności między Chrystusem a Jego Kościołem, realizuje się w pełni w jedności mężczyzny i kobiety, którzy oddają się sobie nawzajem w wyłącznej miłości i dobrowolnej wierności, należą do siebie aż do śmierci i są otwarci na przekazywanie życia, uświęceni sakramentem, który udziela im łask i, aby stawali się Kościołem domowym i zaczynem nowego życia dla społeczeństwa. Inne formy związków są radykalnie sprzeczne z tym  ideałem, chociaż niektóre z nich realizują go przynajmniej częściowo i analogicznie. Ojcowie synodalni stwierdzili, że Kościół nie zapomina o docenieniu „konstruktywnych elementów w sytuacjach, które nie są jeszcze lub już nie odpowiadają” jego nauczaniu o małżeństwie.

Brak komentarzy: