piątek, 12 grudnia 2008

GDY ŚWIADKOWIE NIE PROWADZĄ BLOGA - PREZENTACJA KSIĄŻKI O UNII BRZESKIEJ

Biskupi ruscy z XVI wieku nie prowadzili bloga, dlatego odtworzenie historii Unii Brzeskiej było rekonstrukcją całości na podstawie fragmentów mozaiki - tak ks. prof. Borys Gudziak tłumaczył licealistom, jak powstało jego studium o genezie Unii. Rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie wziął udział 11 grudnia w prezentacji fundamentalnego dzieła „Kryzys i reforma. Metropolia Kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza Unii Brzeskiej”.

– To pierwsza w historiografii światowej próba syntezy, która jest rzetelnym spojrzeniem na ówczesne realia i analizuje genezę, przebieg i konsekwencje Unii – mówiła historyk UW i Uniwersytetu w Białymstoku prof. Teresa Chynczewska-Hennel. Jej zdaniem dzieło ks. prof. Gudziaka, które funkcjonuje już od kilku lat po angielsku i ukraińsku, jest absolutnie podstawowe, jeśli chodzi o temat Unii i nie można sobie dziś wyobrazić naukowej dyskusji bez odwołania się do tej pracy. Podkreśliła, że rzetelne podejście do tematu prowadzi do tego, że książka ks. Gudziaka odbiega od stereotypów, dotyczących Unii a określających ją jako zdrada lub odejście od „jedynej słusznej prawdy”. Nie pomniejsza też czynników religijnych, które do tego rozwiązania doprowadziły, ale widzi we właściwych proporcjach. Prof. Chynczewska-Hennel mówiła też z uznaniem o wyczerpującym wykorzystaniu źródeł historycznych przez autora.

– Starałem się zrozumieć ludzi, którzy tworzyli historię – wyjaśniał swoje podejście do tematu ks. Gudziak. Obecnym na sali licealistom, z którymi, mimo hermetycznej problematyki nawiązał doskonały kontakt, tłumaczył, że samych listów św. Ignacego Loyoli jest 70 tomów, zaś materiały, dotyczące Unii Brzeskiej, XVI-wiecznej Rusi, można zgromadzić na jednej półce. – Ówcześnie biskupi nie prowadzili bloga, dlatego próbowałem odtworzyć sposób ich myślenia i spojrzenia na świat - tłumaczył. Wyznał, że marzy o drugim wielkim temacie swojego życia – napisaniu historii greckokatolickiego Kościoła podziemnego na Ukrainie w czasie totalitaryzmu sowieckiego. Tu także jest bardzo niewiele lub w ogóle brak źródeł pisanych. Dlatego jego uczelnia zgromadziła ponad 2 tys. ustnych świadectw, trzeba je opracować i stworzyć syntezę.

Borys A. Gudziak, Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza Unii Brzeskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

aw / Warszawa / Internetowy Dziennik KAI
www.cerkiew.net.pl

Brak komentarzy: