poniedziałek, 15 grudnia 2008

XV LAT CHÓRU im. ks. MYCHAJŁA WERBYCKIEGO


W dniu wczorajszym, 14 grudnia 2008 r. miałem okazję uczestniczyć w koncercie chóru im. ks. Mychajła Werbyckiego, autora melodii do hymnu narodowego Ukrainy. Okazją do zorganizowania koncertu był jubileusz XV-lecia istnienia zespołu. Obecnie w chórze śpiewają uczniowie ze szkoły im. ks. Markiana Szaszkewicza, większość z nich to moi uczniowie. Dyrygentem zespołu jest pani dr Olga Popowiecz. Repertuar chóru jest bardzo szeroki, rozpoczynając od muzyki cerkiewnej, komponowanej przez klasyków takich jak Werbycki, Nanke aż po współczesnych kompozytorów, jak Drozd czy Filc.

Oprócz muzyki cerkiewnej, młodzież prezentowała pieśni narodowe, a także opracowania muzyczne poezji Tarasa Szewczenki. Wielu uczniów. którzy śpiewają w chórze, jest także uczniami szkoły muzycznej w Przemyślu. Oni także zaprezentowali swoje umiejętności, grając na skrzypcach, fortepianie i używając najdoskonalszego instrumentu-głosu ludzkiego. Akompaniamentem dla wokalistów służyła pani Anna Lewosiuk.

Wrażeń i wzruszeń wiele, w szczególności gdy wspominałem swoje licealne czasy śpiewania w chórze i jedyne solo, które było wykonane, Hej litał oreł litał syzyj. Wspaniałe czasy, wspaniała atmosfera. Młodzi przyjaciele, śpiewajcie, nie poddawajcie się bo czasy w chórze to czasy niezapomniane i trwające wiecznie.

o.Pawło

Brak komentarzy: