niedziela, 15 marca 2009

Chrystusowa logika miłości

„Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek - poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie (por. Wj 33,18; Ps 27[26], 8-9; 63[62], 2-3; J 14,8; 1J 3,2)". Jan Paweł II Fides et ratio

Jedno i drugie (wiara i rozum) jest koniecznie potrzebne do życia. Tylko zjawia się problem z jaką intensywnością i w jakim czasie ma być wiara, a w jakim czasie rozum?

Stając przed Krzyżem, wszelkie logiczne rozważania na temat wiary nie mają uzasadnienia. Jedyna logika, którą się kieruje Chrystus niosąc krzyż, jest logiką miłości do człowieka, a ta nie zawsze odpowiada logice filozofii i nauki.

W zaciszu biurka domowego, sięgając po opracowania naukowe na temat powstania człowieka, filozofii przyrody, na początku poproszę Ducha Świętego o pomoc w zrozumieniu tego co mam zamiar poznać. Zdobywając wiedzę czy mogę wyzbyć się Chrystusowej logiki miłości? Raczej nie, gdyż poznaję by w doskonalszy sposób patrzeć na drugiego człowieka i na Boga.

Pragnienie prawdy - prawdy Chrystusowej miłości niech stanie się pragnieniem każdego.


o. Pawło

Brak komentarzy: