czwartek, 2 kwietnia 2009

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W ARCHIKATEDRZE ŚW. JANA CHRZCICIELA W PRZEMYŚLU

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne w Archikatedralnej parafii św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Nauki rekolekcyjne głosi ks. protoijerej Jan Łajkisz, dziekan dekanatu olsztyńskiego. Wieczorem o godzinie 18.45 młodzież naszej parafii zebrała się w auli przy ul. Basztowej, gdzie ks. Jan w nauce skierowanej do młodzieży, podkreślił znaczenia umiejscowienia Boga w wyborach młodego człowieka. To Bóg, który stworzył odpowiedni porządek świata. Bóg jest tym dla każdego z nas, kim człowiek nigdy się nie stanie i Boga nie zastąpi - mówił ks. Jan.

Na zakończenie spotkania, młodzież wraz z ks. Janem Łajkiszem, ks. proboszczem Eugeniuszem Popowiczem i ks. Pawłem Potocznym udali się pod pomnik Sługi Bożego Jana Pawła II aby w dniu 4 rocznicy od dnia śmierci oddać hołd wielkiemu człowiekowi modlitwy. Wszyscy wspólnie zaśpiewali modlitwę Jezusową i zapalili świece.

o. Pawło

Brak komentarzy: