czwartek, 11 czerwca 2009

PIELGRZYMKA NA UKRAINĘ

W dzień Zesłania Ducha Świętego miałem okazję przebywać na Ukrainie w sanktuarium Maryjnym w Zarwanicy. W dzień Pięćdziesiątnicy w sanktuarium ks. biskup Wasyl Semeniuk udzielił święceń kapłańskich mojemu koledze z roku ks. Jarosławowi Czajkiwskiemu. Był to szczególny czas modlitwy, a także wspomnienie swojego dnia święceń. Jednocześnie przypomnienie przysięgi, wyznania wiara, które sam jak kapłan składałem, i któremu ciągle na nowo trzeba być wiernym.

Po uroczystości święceń odwiedziłem także Zazdrist`, miejscowość, w której przyszedł na świat Patriarcha Josyf Slipyj. W tym wyjątkowym miejscu dotknąłem historii Wielkiego Człowieka Kościoła. Świętości Jego cierpień w czasach tułaczki na zasłaniu i Jego wielkiej pracy, którą wykonał dla Kościoła Greckokatolickiego. Polecam wszystkim.

o. Pawło
Brak komentarzy: