środa, 15 lipca 2009

Ukazał się kolejny numer Przemyskich Archidiecezjalnych Wiadomości

Перемиські Архиєпархіяльні Відомості, Рік VІІ. Ч. 8. 2009.

Слово від редактора

Спеціальне видання «Перемиських Архиєпархіяльних Відомостей», яке Шановні Читачі отримують до рук, повністю присвячене круглим річницям нашого Митрополита Кир Івана (Мартиняка). Саме цього року сповнилося Йому 70 років з дня народження (20 червня 1939 р.), 45-річчя ієрейських свячень (29 червня 1964 р.) та 20-річчя єпископської хіротонії (16 вересня 1989 р.).
На запрошення Редакційної колегії взяти участь у цьому спецвипуску журналу відгукнулися всі, до кого воно було адресоване. Публікацію відкриває інтерв’ю з Митрополитом Іваном, яке провів Богдан Гук. У ньому йде мова про основні і найважливіші події з життя нашого Владики, що у багатьох моментах є стичними із досвідом всіх нинішніх поколінь українців у Польщі.
Блок спогадів про Митрополита, відкриває текст Преосвященнішого Володимира Ющака, ЧССВ, він збагачений світлинами із архіву вроцлавського Владики, давнього учня Митрополита Мартиняка. Два наступні спогади о. Ігоря Івана Гарасима, ЧСВВ, та Марії Туцької, стосуються також «лігницького» періоду життя Кир Івана. Текст д-ра Ярослава Сирника ілюструє ці моменти з життя Ювіляра, до яких були причетні спецслужби ПНР.
На наукову частину публікації складається 16 статей богословського, філологічного та історіографічного характеру. Авторами їх є: богослови о. Йосиф Улицький та о. Лєслав Богдан Лесик. Свої статті подали відомі науковці, українські інтелектуали у Польщі: проф. Михайло Лесів, проф. Стефан Козак, проф. Володимир Мокрий; викладачі вищих шкіл: д-р Ярослав Грицковян, д-р Ольга Попович, д-р диякон Петро Сивицький, д-р Орест Співак, д-р Денис Пилипович; історики української Церкви д-р Стефан Батрух, д-р Ігор Галагіда; мистецтвознавець Євген Завалень, дослідник культури і духовності Надсяння Володимир Пилипович. Тут надруковані статті польських науковців, яким близька Українська Греко-Католицька Церква – історика д-ра Станіслава Стемпєня та дослідника українського сакрального мистецтва п. Ярослава Ґємзи.
Окремим блоком представлено світлини з архівів Митрополита Івана (Мартиняка), Єпископа Володимира Р. Ющака, ЧСВВ, та пані Марії Туцької. Тут теж представлено іконографічні матеріяли, які ілюструють статті Ярослава Ґємзи та Євгена Заваленя.
Від імені Редакції складаю щиру подяку усім, хто спричинився до появи цього видання.


о. митрат Євген Попович, Протосинкел Перемисько-Варшавської Архиєпархії

ЗМІСТ

о. Євген Попович, Слово від редактора
Богдан Гук, Разом з вірними, зверненими до Господа. Розмова з Їх Преосвященством, перемисько-варшавським митрополитом Української Греко-Католицької Церкви, архиєпископом Кир Іваном Мартиняком
1. Єпископ Володимир Ющак, ЧСВВ, Мої зустрічі з Архиєпископом і Митрополитом Кир Йоаном Мартиняком
2. Ієромонах Ігор Іван Гарасим, ЧСВВ, Преосвященніший Кир Іван Мартиняк у моїй пам’яті
3. Марія Туцька, Митрополит Іван Мартиняк у моїх спогадах
4. Ярослав Сирник, Митрополит Іван Мартиняк в документах лігницької Служби безпеки та Відділення у справах віросповідань
5. о. Йосиф Улицький, Об’єднання Церкви є можливе
6. ks. Lesław Bogdan Łesyk, Obraz kapłana w świetle „Dialogu o kapłaństwie” Jana Złotoustego
7. Стефан Козак, До витоків української християнської культури
8. Володимир Пилипович, Постанови єп. Георгія Гошовського про церковні оплати у Перемиській єпархії
9. Денис Пилипович, Префація Варлаама Шептицького до унівського Акафістника із 1678 року з присвятою митрополитові Антонію Винницькому
10. Jarosław Giemza, Antyminsy władyków przemyskich w Archiwum Greckokatolickiej Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej
11. Włodzimierz Mokry, Chrześcijańskie i narodowe wartości w dziele ukraińskich biskupów Greckokatolickiej Diecezji Przemyskiej końca XVIII – XX wieku. Od biskupa Iwana Snihurskiego do metropolity Jana Martyniaka
12. Stanisław Stępień, "Szczery Rusin, chociaż Polakom przyjazny", greckokatolicki ordynariusz przemyski biskup Jan Saturnin Stupnicki(1816-1890)
13. diakon Piotr Siwicki, Mniejszości narodowe w Kościele greckokatolickim w świetle nauczania Sługi Bożego Andrzeja Szeptyckiego, metropolity halickiego
14. Eugeniusz Zawałeń, Rzeźbiony ołtarz Andrija Kowerki dla władyki Jozafata Kocyłowskiego
15. Ярослав Грицковян, Літературна група католицьких письменників «Логос»
16. Ольга Попович, Релігійна творчість у репертуарі українських хорів в Перемишлі після другої світової війни
17. Михайло Лесів, Навчання церковнослов’янської й української мови в люблінській Духовній семінарії від сімдесятих років ХХ ст.
18. Igor Hałagida, Kościół greckokatolicki w Polsce w ostatniej dekadzie PRL (zarys problematyki)
19. о. Стефан Батрух, Участь Церков у польсько-українському примиренні
20. Орест Співак, Проблеми з передаванням назв польських населених пунктів українською мовою

Ілюстрації
1. Фотографії та копії документів з архіву митр. Івана Мартиняка
2. Фотографії з архіву єп. Володимира Ющака, ЧСВВ
3. Фотографії з архіву Марії Туцької
4. Ілюстрації до статті Ярослава Ґємзи
5. Ілюстрації до статті Євгена Заваленя


Редакційна колегія:
о. д-р Євген Попович, головний редактор,
о. Богдан Степан, о. Павло Поточний, Богдан Білий, Володимир Пилипович, члени редакції


Видавець: Wydawnictwo Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej
37-700 Przemyśl, ul. Basztowa 13, tel. 016-768-78-68
Internet: www.cerkiew.net.


На обкладинці: світлина єпископського жезла Кир Івана (Мартиняка). Фото о. Павло Поточний

Książkę można zamówić pisząc na adres pawel.potoczny@cerkiew.net, cena książki to 40 zł + koszty wysyłki. Twarda oprawa, 323 strony. Fotografie na kredowym papierze.

Brak komentarzy: