poniedziałek, 3 sierpnia 2009

KRESY-KRESY-KRESY

Tak uwielbiany przez ks. Isakowicza-Zalewskiego portal www.kresy.pl podaje także informacje i odpowiada na pytanie dlaczego tragedia na Wołyniu?. W artykule "Polityka II Rzeczypospolitej wobec Ukraińców" pan Marek A. Koprowski pisze takie słowa: cyt "Wobec nieprzychylnej i wrogiej wobec państwa polskiego postawy Ukraińców, Warszawa starała się kreować odpowiednią politykę. Jej głównym celem było zapewnienie integralności terytorialnej państwa. By go osiągnąć, władze polskie starały się zapewnić Polakom dominującą rolę w urzędach i instytucjach państwowych w województwach zamieszkanych przez Ukraińców. Ponadto zwalczały wszystko, co było sprzeczne z polską racja stanu. Starały się jednak szukać porozumienia z Ukraińcami, ale na płaszczyźnie przez siebie proponowanej. Zdecydowanie więc odrzucały wszelkie postulaty autonomii dla Ukraińców. Od 1923r. do 1926r. realizowały w stosunku do nich politykę asymilacji narodowej. Ograniczały liczbę szkół z ukraińskim językiem nauczania. Nie zgodziły się na otwarcie we Lwowie Uniwersytetu Ukraińskiego, którego utworzenie zapowiadała ustawa o samorządzie województw południowo- wschodnich z 1922r. , idąc na ostry spór z Ukraińcami. Ci zorganizowali we Lwowie tajne kursy uniwersyteckie, które przekształcili w podziemny uniwersytet. Miał on 64 katedry, na których studiowało 1500 studentów. Ukraińcy zorganizowali także Ukraińską Szkołę Politechniczną. Obie te placówki zostały zlikwidowane przez polską policję."

Dramat Wołynia rozpoczął się od polityki państwa polskiego. Ale to jest historia. Nie popełnijmy błędów historii. Apeluję więc do księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego o zaprzestanie rozsiewania nienawiści między narodami bo nie godne jest to człowieka, w którym płynie ukraińska krew. Bo dobry ptak swojego gniazda nie kala. Ze względu na pamięć o Wielkim Papierzu Janie Pawle II, który głosił przebaczenie i miłosierdzie za wszelką cenę, niech ksiądz przestanie siać nienawiść, a zajmie się głoszeniem Ewangelii miłości Jezusa Chrystusa.

o.Pawło

P.S. Polecam przeczytać także biografię młodego księdza Jana Kuca proboszcza w Brzeżanach i jego rzeczywistość przenieść na teren Rzeczypospolitej Polski. Kapłani Kościoła Greckokatolickiego w Polsce borykają się z tymi samymi problemami.

Brak komentarzy: