środa, 28 października 2009

Dlaczego modlimy się o pokój?


W Boskiej liturgii św. Jana Chryzostoma w pierwszym wezwaniu pierwszej litanii modlimy się o pokój "В мирі Господу помолімся.(W pokoju do Pana módlmy się.)" Po co??? Nie chodzi tu o pokój-pomieszczenie, ale o stan duszy-osoby. Człowiek, który napełniony jest pokojem Bożym jest w stanie być uczestnikiem Królestwa Bożego w pełni. Tylko ten, który jest współuczestnikiem i współtwórcą pokoju jest w stanie głosić Królestwo Boże. Kapłan uroczyście ogłasza "Błogosławione Królestwo Ojca i Syna i Ducha Świętego teraz i zawsze, na wieki wieków." Będąc w tym Królestwie, człowiek powołany jest do życia w pokoju i pokojem. Gdy sam będziesz żył pokojem to będziesz w stanie darować go innym, a gdy zabraknie go tobie to co podarujesz innym? Z pustego to i Salomon nie naleje. Nie łudź się, że spadnie na ciebie sam. Musisz się o niego starać, zabiegać u Boga, prosić w modlitwach. Dlatego tak ważne jest aby na Boską Liturgię nie spóźniać, bo omija mnie modlitwa o coś, bez czego nie jestem w stanie posunąć się w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. To tak, jak postawić biegacza do biegu w maratonie i nie dać mu butów.

o. Pawło

Brak komentarzy: