piątek, 20 stycznia 2012

Druga wizyta Patriarchy Swiatosława do Polski już w maju 2012 roku


W 2012 roku w Cerkwi Greckokatolickiej będzie miało miejsce wiele istotnych wydarzeń dla cerkwi greckokatolickiej - piszą o tym Biskupi cerkwi greckokatolickiej do wiernych w liście pasterskim, który był odczytywany we wszystkich parafiach w Polsce w czasie Bożego Narodzenia.
Pierwszym z nich jest kontynuacja codziennego czytania Pisma Świętego w rodzinach, które jest przygotowaniem do Jubileuszu 1025 lecia chrztu Rusi Kijowskiej. Zgodnie z planem duszpasterskim UCGK rok 2011 był rokiem Słowa Bożego (kerygmat), rok 2012 jest poświęcony sakramentom (liturgia), a rok 2013 będzie rokiem służby społecznej (kojnonija).
Od 27 listopada do 2011 roku do 28 lipca 2013 roku (wspomnienie św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi) w Cerkwi każdego dnia wierni czytają fragment Pisma Świętego, zgodnie z przygotowanym planem czytań. Dzięki temu do dnia Jubileuszu zostanie przeczytany cały Nowy Testament.
Jednym z najważniejszych wydarzeń 2012 roku będzie druga wizyta Jego Świętobliwości Patriarchy Swiatosława Szewczuka Patriarchy Cerkwi Greckokatolickiej do Polski (pierwsza wizyta Patriarchy miała miejsce 18 sierpnia 2011 roku  w Jarosławiu na 15 lecie koronacji Cudotwornej Ikony Matki Bożej Bramy Miłosierdzia). Patriarcha Swiatosław weźmie udział w posiedzeniu Stałego Synodu UCGK, które odbędzie się we Wrocławiu. Następnie 26 maja 2012 roku w Legnicy i 27 maja 2012 we Wrocławiu spotka się duchowieństwem, osobami konsekrowanymi oraz wiernymi naszej cerkwi.

Zaraz po spotkaniu z Głową naszej cerkwi kapłani udają się na coroczne rekolekcje, na których mają szansę usłyszeć wiele potrzebnych porad dla własnego życia duchowego.

Tego roku wraz z moimi kolegami 05 lipca będziemy świętować piątą rocznicę od dnia przyjęcia święceń kapłańskich.

Będziemy także wspominać i modlić się za ofiary Akcji Wisła w 65 rocznicę od jej rozpoczęcia.
Panie Boże, objawiony w Jordanie Błogosław nas i nasze plany, aby nasze działanie zawsze objawiały Twoją Chwałę.
o. Paweł

Brak komentarzy: