niedziela, 24 listopada 2013

PROSFORY UPIECZONE!!!


 Udało, prosfory upieczone. Jakby ktoś pytał po co, to tu jest odpowiedź:


ПРИНЦИПИ ЛІТУРГІЙНОГО ЖИТТЯ
У ПЕРЕМИСЬКО-ВАРШАВСЬКІЙ АРХІЄПАРХІЇ УГКЦ25.        У служінні Проскомидії слід дотримуватися тексту і рубрик Служебника. Зокрема слід завжди уживати справжні просфори, з відтисненою печаткою. Навіть якщо передбачається дуже велику кількість причасників, яка робить необхідним вживання раніше підготовлених частиць, Агнця та частиці в честь Богородиці й чинів святих та за живих і усопших слід вирізувати в часі Проскомидії зі справжньої просфори чи просфор.(Перемиські Архієпархіальні Відомості, нр 1 (3), Перемишль, 2005), с.
 


Prosfora - chleb służący do odprawiania Świętej Liturgii jest zakwaszony; w kościele rzymsko-katolickim używany jest chleb niekwaszony. Do odprawiania Służby Bożej używanych jest 5 prosfor (bułeczek) z odciśniętym znakiem krzyża i liter, będących skrótem od słów Jezus Chrystus Zwycięzca (ІС ХС НІКА). Jedna z prosfor poświęcona Bogurodzicy. Prosfora składa się z dwóch części nałożonych na siebie co symbolizuje dwie natury Chrystusa - Boską i ludzka. Z prosfor kapłan wycina - z pierwszej - sześcian, jest to chleb eucharystyczny (Agnec), z drugiej Maryjnej - cząstkę na pamiątkę i cześć Bogurodzicy Maryi, z pozostałych trzech - cząstki za innych świętych (Za sprawiedliwe i Bezcielesne Siły Niebieskie, Sprawiedliwego, sławnego proroka zwiastującego i chrzciciela Jana, i wszystkich proroków. Świętych, sławnych i wysławianych apostołów Piotra i Pawła, i wszystkich innych świętych Apostołów. Świętych Ojców naszych Uświęcicieli: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma, Atanazego i Cyryla, Mikołaja z Mirry, Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian, świętego męczennika Jozafata i wszystkich świętych Uświęcicieli. Świętego apostoła, pierwszego męczennika i archidiakona Szczepana, świętych wielkich męczenników: Dymitra, Jerzego, Teodora Tyrona i wszystkich świętych Męczenników i Męczennic. Czcigodnych i boga-noszących ojców naszych: Antoniego, Ewtymiusza, Onufrego i wszystkich czcigodnych ojców i matki. Świętych i Cudotwórców Bezpieniężnych: Kosmę i Damjana, Kyra i Jana, Pantelejmona i Jermolaja, i wszystkich świętych Bezpieniężnych. Świętych i sprawiedliwych Joachima i Anny. Świętego (jaki jest patronem świątyni i jakiego jest wspomnienie) oraz za żywych i zmarłych.

Brak komentarzy: