środa, 13 lipca 2016

Rekolekcje czas zacząć!!!

(fot. shutterstock.com)
W dniu wczorajszym rozpoczął się 10-ąty rok życia kapłańskiego. Przy takich okazjach przychodzą refleksje, podsumowania, oceny "historii", życia i miejsca, w którym aktualnie się jest. Gdzie jestem jak kapłan? Jak wygląda moje życie duchowe? Jak wygląda moja modlitwa za Kościół, wiernych, kapłanów? Czy jestem człowiekiem duchowym, który myśli o Bogu i jego obecności? I setki innych pytań, na które staram się odpowiedzieć.


Czas jest dobry, aby powrócić do ideałów, poprawić to, co nie wyszło, a to co jest ułomne usunąć. Jednak naprawa odbywa się tylko z i dzięki łasce Bożej.

Dlatego proszę o modlitwę za mnie, aby czas czterech tygodni Ćwiczeń Duchowych, które chcę podjąć były napełnione Bogiem. Chcę prosić Boga, aby darował mi łaskę większej miłości do Boga. Gdy jak kapłan będę kochał Boga to także będę kochał ludzi do, których On mnie posyła.

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym!!!

W Ćwiczeniach Duchowych pomagają mi wskazówki ze strony http://www.deon.pl/religia/rozwoj-duchowy/

o. Paweł

Brak komentarzy: