sobota, 27 czerwca 2009

Duszpasterska wizyta-ks. Paweł Wojtas na Podkarpaciu

Wczoraj, 21 czerwca br. zakończyła się duszpasterska wizyta ks. dr Pawła Wojtasa, Naczelnego Kapelana Więziennictwa. W czasie trzech dni pobytu na Podkarpaciu ks. Paweł Wojtas odwiedził zakłady karne w Rzeszowie, Dębicy, Uhercach Mineralnych, Przemyślu , Medyce i Łupkowie. W każdej z wizytowanych jednostek obejrzał kaplicę więzienną, spotkał się także z kierownictwem i kapelanami niosącymi pomoc duchową skazanym. W niedzielę ks. Paweł Wojtas odprawił w Zakładzie Karnym w Medyce mszę świętą z udziałem skazanych.
Na zakończenie pobytu w Przemyślu Naczelny Kapelan Więziennictwa spotkał się z arcybiskupem Janem Martyniakiem, Metropolitą Przemysko - Warszawskim Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

Opracował: mjr Andrzej Leńczuk.

Brak komentarzy: