poniedziałek, 27 lutego 2012

Ruszyło się w Posadach

Projekt digitalizacji polichromii i gmerków w cerkwi św Onufrego w Posadzie Rybotyckiej

W 2010 roku zabytkowa, XV w. cerkiew stała się własnością Greckokatolickiej Parafii Archikatedralnej w Przemyślu, która w porozumieniu z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga w Warszawie skutecznie aplikowała w Narodowym Instytucie Audiowizualnym o dofinansowanie pełnej inwentaryzacji (digitalizacji) malowideł ściennych i gmerków.

Projekt digitalizacji poilchromii i gmerków we wnętrzach cerkwi został zrealizowany w ramach programu Dziedzictwo Cyfrowe Narodowego Instytutu Audiowizulanego. Prace te przeprowadzono w listopadzie 2011 roku. Cyfrową dokumentację fotograficzno - pomiarową wykonali Paweł i Hanna Myszka z zespołem, zaś rysunki całości malowideł ściennych oraz analizę ikonograficzną i historyczną Jarosław Giemza. Udało się odczytać pełen ikonograficzny program malowideł. Efektem tej części projektu było wykonanie wektorowych kalek rysunkowych umożliwiających jednoznaczną identyfikację wszystkich elementów zabytkowej polichromii. Oprócz malowideł ściennych w nawie i sanktuarium oraz gmerków w kruchcie, zinwentaryzowano i rozpoznano pozostałości malowideł i gmerki w kaplicy górnej. Prace te są pierwszym i niezbędnym etapem na drodze do pełnej konserwacji wnętrza cerkwi.

Digitalizację wnętrz wykonano za pomocą kamery fotograficznej wielkoformatowej Sinar X. Do kamery podłączona była przystawka cyfrowa firmy Leaf. Przystawka ta połączona byla łączem FireWire ze sterującym komputerem iMac i dedykowanym oprogramowaniem Leaf Capture. Wykonywane zdjęcia w formacie natywnym MOS o wymiarach 5644 x 4232 pixeli przy rozdzielczości 300 dpi zapisywane były na twardym dysku komputera. W procesie digitalizacji używano obiektywów wielkoformatowych firmy Sinar o ogniskowych 90 mm, 150 mm, 240 mm.

Do oświetlenia wnętrz w trakcie rejestracji używano oświetlenia błyskowego - źródłem światła był zestaw generatorowy o łącznej mocy błysku 6000 kWs. Palniki lamp błyskowych zabezpieczone były filtrem UV. Taka procedura zapewniła kontrolowaną temperaturę barwy światła i umożliwiła wierny zapis barw.

W trakcie rejestracji wnętrz zespół wykonał ok 700 fotografii. Pełnej rejestracji podlegały wszystkie ściany pokryte polichromią. W celu osiągnięcia wysokiej jakości rejestracji ściany zostały podzielone na fragmenty o wymiarach około 1 x 0,7 m i fragmentami fotografowane. W celu wyznaczenia granic wyznaczonych fragmentów oraz zachowania pionów i poziomów podczas fotografowania ściany oświetlone były znacznikami laserowymi. Zgranie znaczników laserowych ścian ze znacznikiem generowanym przez laser kamery pozwoliło na zachowanie charakteru ortofotografii dla większości reprodukcji.

Do pełnego przedstawienia kolejnych przedstawień i całości ścian fotografie fragmentów były następnie sklejone przy użyciu oprogramowania - Photoshop CS5 i Panorama Maker.

Foto

Brak komentarzy: