czwartek, 14 czerwca 2012

O Kościele Greckokatolickim w Polsce - nowa publikacja

Nakładem wydawnictwa SOFIJA ukazała się książka Kościół Greckokatolicki w Polsce Archieparchia Przemysko-Warszawska, Eparchia Wrocławsko-Gdańska. W publikacji można znaleźć podstawowe informację dotyczące Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Zaczynając od struktury hierarchicznej Kościoła oraz Jego miejsca w Kościele Powszechnym. Bardzo interesującymi danymi są liczby wiernych Kościoła Greckokatolickie w krajach gdzie nie ma struktur UKGK. Z tych informacji możemy się dowiedzieć, że wierni Kościoła Greckokatolickiego są w takich krajach jak Ghana, Turkmenistan czy Benin. Biografie Abpa Jana Martyniaka i bpa Włodzimierza Juszczaka poprzedzają rys historyczny biskupstwa przemyskiego, którego losy przez stulecia przeplatały czasy rozwoju i czasy prześladowania.

„W 1989 roku Kościół greckokatolicki (bizantyjsko-ukraiński) w Polsce otrzymał, po raz pierwszy od aresztowania bp. Kocyłowskiego, własnego biskupa. Został nim, konsekrowany 16 września 1989 roku, ks. mitrat Jan Martyniak, początkowo jako sufragan prymasa Polski i wikariusz generalny wiernych obrządku greckokatolickiego. 16 stycznia 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Jego Ekscelencję księdza biskupa Jana Martyniaka ordynariuszem greckokatolickiej eparchii przemyskiej. Od tego momentu zaczęto reaktywować jej urzędy, instytucje i sieć parafialną, która w odróżnieniu od okresu międzywojennego objęła całe terytorium państwa polskiego. 


W trosce o usprawnienie działalności duszpasterskiej w Kościele greckokatolickim Stolica Apostolska podjęła 31 maja 1996 roku decyzję o utworzeniu w Polsce greckokatolickiej prowincji kościelnej metropolii przemysko-warszawskiej. W jej skład weszły dwie nowo utworzone jednostki administracyjne: archieparchia przemysko-warszawska i eparchia wrocławsko-gdańska. Na czele metropolii stanął arcybiskup Jan Martyniak, a ordynariuszem eparchii wrocławsko-gdańskiej został bp Teodor Majkowicz. Po jego śmierci do 19 czerwca 1999 roku władzę sprawował wikariusz generalny ks. mitrat Piotr Kryk, następnie nowym biskupem został naznaczony ks. Włodzimierz Juszczak.” W związku z powyższymi wydarzeniami Kościół Greckokatolicki w Polsce ma dwie stolice biskupie, Wrocław i Przemyśl. W publikacji przedstawiono rysy historyczne Archikatedry Przemyskiej i Katedry Wrocławskiej. Nowością w publikacji na temat Kościoła Greckokatolickiego jest Historia Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Lublinie autorstwa ks. Bogdana Pańczaka, który opisuje czasy powstania i funkcjonowania seminarium dla kleryków greckokatolickich po 1947 roku.

Autor książki dokonał bardzo ciekawego zabiegu redakcyjnego zbierając Ważne daty z życia Kościoła Greckokatolickiego na oddzielnych stronach. Na tle starodruku, rozpoczynając od roku ok. 863 r. gdy Śww. Cyryl i Metody przybyli z Bizancjum do państwa wielkomorawskiego, a kończąc na 27. 03. 2011 r. Intronizacji w Kijowskim Soborze Zmartwychwstania Pańskiego nowego Patriarchy Kościoła Greckokatolickiego Swiatosława Szewczuka autor przedstawia wydarzenia, które miały wpływ na życie wiernych Kościoła Greckokatolickiego. Dzięki temu zabiegowi, autor w bardzo przystępny sposób ukazuje historię Kościoła.
Na uwagę zasługuje także przyjemna szata graficzna publikacji. Na kredowym papierze, kolory fotografii, a w szczególności karty starodruków, na których czytamy o historii, tworzą dla czytelnika przyjemna atmosferę dla zdobywania wiedzy na temat największego Kościoła Wschodniego będącego w jedności ze Stolicą Apostolską, którego częścią jest metropolia przemysko-warszawska.

Książkę można kupić na stronie internetowej http://sofija-net.pl/, a także niebawem w Parafiach Greckokatolickich w Polsce.

Kościół Greckokatolicki w Polsce
Archieparchia Przemysko-Warszawska
Eparchia Wrocławsko-Gdańska

Zebrał i do druku przygotował: ks. Paweł Potoczny
ISBN 978-83-933239-3-7
Stron 40
Kredowy papier
Okładka miękka

Brak komentarzy: