czwartek, 25 października 2012

Rozpoczął się drugi dzień konferencji

25 października 2012 r. rozpoczął się drugi dzień konferencji w ramach stałej formacji duchowieństwa archidiecezji przemysko-warszawskiej. Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Bohdan Kryk, najmłodszy święceniami kapłan archidiecezji (święcenia przyjął dnia 80 lipca 2012 r.). Homilię wygłosił Arcybiskup Jan, Metropolita przemysko-warszawski. „Świętość życia kapłana jest pierwszym wskaźnikiem świętości życia wiernych – mówił Metropolita – nawet gdy w sprawowanej Eucharystii przez kapłana bierze niewielka liczba wiernych, to uobecnia on cały Kościół Powszechny, a w codziennej modlitwie liturgii godzin wnosi on swój wkład w świętość Kościoła.” O godz. 9.00 rozpoczęły wykłady, które prezentują ks. prof. Jarosław Moskałyk Od indywidualnego do uniwersalnego sensu chrześcijańskiej wiary oraz o. dr Marek Blaza SJ Wiara Kościoła w słowie, ikonie i sakramentach.
W dniu wczorajszym prezentowano następujące tematy:
ks. Bogdan Pańczak Wiara w roku wiary a Boska Liturgia
ks. Jan Łajkosz Katechezie w kontekście roku wiary
Przekazywanie wiary w szkole podstawowej – ks. Roman Storoniak
Przekazywanie wiary dzieciom wieku w gimnazjalnym, charakteryzacja młodzieżowego świata – kleryk Igor Hubacz
Przekazywanie wiary młodzieży w szkole średniej – ks. Paweł Potoczny
ks. Lesław Łesyk Refleksje na temat wiary u ojców Kościoła

Brak komentarzy: