niedziela, 21 października 2012

Szkoła Spowiedników

Zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w naszej Ojczyźnie domagają się nowych sposobów posługiwania Kościoła i jego pasterzy. Choć niezmiennym programem Kościoła jest i pozostanie Jezus Chrystus (Tertio millennio ineunte n. 29) to jednak formy duszpasterskiego oddziaływania muszą dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji człowieka. Dotyczy to również posługi Sakramentu Pojednania: obserwuje się zwiększone wymagania wiernych wobec spowiedników, poszukiwanie pomocy w delikatnych problemach sumienia, co musi prowadzić do różnych form dialogu w trakcie celebracji sakramentu. Coraz częściej wraz ze spowiedzią łączone jest kierownictwo duchowe, które domaga się specjalistycznej formacji odnośnie do różnych grup penitentów (młodzież, małżonkowie, osoby konsekrowane, duchowieństwo).

Inspirując się słowami Jana Pawła II z adhortacji Ecclesia in Europa (nn. 76-77), w których zachęca on kapłanów do posługi pojednania oraz do pogłębiania wiedzy, "by móc kompetentnie rozwiązywać problemy, jakie pojawiły się w zakresie moralności osobistej i społecznej" krakowska prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów podjęła się dzieła organizacji szkoły dla spowiedników.
Celem Szkoły dla spowiedników jest stworzenie konkretnej przestrzeni, w której kapłani oddający się posłudze w Sakramencie Pojednania mogliby pogłębić, w sposób interdyscyplinarny, własną wiedzę, poddać wspólnej refleksji trudne i ciekawe przypadki spowiednicze, móc podzielić się własnym doświadczeniem oraz znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Szkoła dla spowiedników jest skierowana do kapłanów diecezjalnych i zakonnych, którzy posługują różnym grupom wiernych w Sakramencie Pojednania. Organizatorem Szkoły dla spowiedników jest Krakowska Prowincja Braci Mniejszych Kapucynów, a z jej ramienia o. Henryk Cisowski, o. Piotr Jordan Śliwiński i o. Marek Miszczyński. Program Szkoły dla Spowiedników uzyskał aprobatę Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski, która objęła ją swoim patronatem.

Uczestnicy 3 sesji Szkoły 


Brak komentarzy: